ХААН банкны лизинг

Харилцагч та бүхэн "Таван Богд" ХХК-ийн “Toyota” үзэсгэлэнгийн танхимд борлуулагдаж буй бүх загварын шинэ автомашинуудыг ХААН банкны лизингээр худалдан авах боломжтой.

                                                          Лизингийн нөхцөл

Урдчилгаа төлбөр Лизингийн хугацаа /сараар/ Төгрөг Ам.доллар

10%

12 1.4% 1.00%
60 1.4% 1.05%

* Банкнаас тавьж буй нэмэлт нөхцөлийг хангасан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг 0% хүртэл бууруулна.

* 60 хүртэл сараар олгоно.