Тооцооны нягтлан бодогч

 • Төрөл: Бүтэн цагийн
 • Түвшин: Дээд шатны удирдлага
 • Анкет авах эцсийн хугацаа: 2017-07-10
Дэлгэрэнгүй

Худалдааны төлөөлөгч

 • Төрөл: Бүтэн цагийн
 • Түвшин: Мэргэжилтэн
 • Анкет авах эцсийн хугацаа: 2017-07-10
Дэлгэрэнгүй

Механик (хөдөлгүүр засвар)

 • Төрөл: Ээлжийн
 • Түвшин: Мэргэжилтэн
 • Анкет авах эцсийн хугацаа: 2017-06-30
Дэлгэрэнгүй

Механик (цахилгааны засвар)

 • Төрөл: Ээлжийн
 • Түвшин: Мэргэжилтэн
 • Анкет авах эцсийн хугацаа: 2017-06-30
Дэлгэрэнгүй

Механик (агрегат засвар)

 • Төрөл: Ээлжийн
 • Түвшин: Мэргэжилтэн
 • Анкет авах эцсийн хугацаа: 2017-06-30
Дэлгэрэнгүй