Худалдааны төлөөлөгч

 • Төрөл: Бүтэн цагийн
 • Түвшин: Мэргэжилтэн
 • Анкет авах эцсийн хугацаа: 2017-04-30
Дэлгэрэнгүй

Механик (хөдөлгүүр засвар)

 • Төрөл: Ээлжийн
 • Түвшин: Мэргэжилтэн
 • Анкет авах эцсийн хугацаа: 2017-04-30
Дэлгэрэнгүй

Механик (цахилгааны засвар)

 • Төрөл: Ээлжийн
 • Түвшин: Мэргэжилтэн
 • Анкет авах эцсийн хугацаа: 2017-04-30
Дэлгэрэнгүй

Механик (агрегат засвар)

 • Төрөл: Ээлжийн
 • Түвшин: Мэргэжилтэн
 • Анкет авах эцсийн хугацаа: 2017-04-30
Дэлгэрэнгүй

Кузов засварчин

 • Төрөл: Бүтэн цагийн
 • Түвшин: Мэргэжилтэн
 • Анкет авах эцсийн хугацаа: 2017-04-30
Дэлгэрэнгүй