Механик (хөдөлгүүр засвар)

  • Төрөл: Ээлжийн
  • Түвшин: Мэргэжилтэн
  • Анкет авах эцсийн хугацаа: 2017-05-26
Дэлгэрэнгүй

Механик (цахилгааны засвар)

  • Төрөл: Ээлжийн
  • Түвшин: Мэргэжилтэн
  • Анкет авах эцсийн хугацаа: 2017-05-26
Дэлгэрэнгүй

Механик (агрегат засвар)

  • Төрөл: Ээлжийн
  • Түвшин: Мэргэжилтэн
  • Анкет авах эцсийн хугацаа: 2017-05-26
Дэлгэрэнгүй