50% хүртэл үнийн хөнгөлөлттэй Toyota сэлбэгийн хайлт