Нүүр хуудас

Таны цагийг үлэмж хэмнэх ухаалаг шийдэл

Сошиал маркетингийн үйлчилгээ

Сүүлийн 10 жилд Монгол улсад интэрнэт хэрэглэгчдийн тоо 56 дахин нэмэгдсэн бөгөөд түүнийг дагаад фэйсбүүк хэрэглэгчдийн тоо өдөр ирэх тусам нэмэгдэж байна. 2014 оны байдлаар фэйсбүүк хэрэглэгчдийн тоо Монголын нийт хүн амын 26,42% буюу 840,000 хүнд хүрээд байгаа гэсэн судалгаа бий.

Харин энэхүү хэрэглэгчид төвлөрсөн талбарт хэрхэн сурталчилгаагаа хүргэж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ борлуулах вэ гэдэг нь бизнес эрхлэгчдийн бас нэг сонирхол татсан зүйл болоод байна.

Иймд бид дараах 3 түвшинд сошиал маркетингийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

  1. Идэвхижүүлэлт хийх
  2. Хуудасны хандалтыг нэмэгдүүлэх
  3. Борлуулалтыг өсгөх

Энэхүү үйлчилгээг авсан хэрэглэгчиддээ бид дараах давуу талуудыг олгож байна. Үүнд:

  • Хөдөлмөрийн зардал хэмнэх
  • Цаг хугацаа хэмнэх
  • Сэтгэл ханамжтай байх
  • Мэргэшсэн багийхантай туршлага солилцох
  • Цаашид өөрсдийн үйл ажиллагааг хадгалаад аваад явахад илүү дөхөмтэй болох
  • Борлуулалт маркетингийн баталгаатай шинэ сувагтай болох
  • Цаашид бидний хөгжүүлсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөнгөлттэй авах эрхтэй болох зэрэг олон давуу талууд үүснэ.